Regulamin

 1. Gra Paintball polega na wyeliminowaniu członków drużyny przeciwnej, za pomocą kulek z farbą spożywczą w żelatynowej skorupce, wystrzeliwanych z markera, zasilanym sprężonym powietrzem HP.
 2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą grać.
 3. Strzelanie z markerów może odbywać się tylko i wyłącznie na wyznaczonym terenie, w obecności obsługi.
 4. W przypadku używania własnego markera prędkość nie może przekroczyć 280 fps.
 5. W grze mogą brać udział osoby od 18 roku życia, osoby młodsze (min. 10lat) za pisemną zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 6. Zabrania się zdejmowania maski w czasie gry oraz na terenie, na którym rozgrywana jest gra. Jeśli gracz zostanie wyeliminowany lub chce zejść z placu gry z innej przyczyny, zobowiązany jest unieść rękę w górę, zabezpieczyć marker i skierować lufę do ziemi.
 7. Poza polem do gry, marker musi być zabezpieczony, a lufa skierowana ku ziemi, zabrania się celowania do innych zawodników.
 8. Zabrania się strzelać do przeciwnika z odległości niebezpiecznej (poniżej 5 metrów) oraz strzelania w plecy zawodnika, w tym przypadku zawodnik powinien klepnąć drugiego zawodnika w ramie informując go że został postrzelony.
 9. Należy stosować się do zaleceń producenta sprzętu (nie przeładowywać butli, nie strzelać w maskę z odległości mniejszej niż 1m).
 10. Zabrania się celowania markerem poza wyznaczony teren rozgrywki.
 11. Nie wolno celowo strzelać do osób postronnych (np. sędziego) oraz zwierząt.
 12. Jeśli gracz postanowi zdjąć maskę podczas rozgrywki, trzeba bezwzględnie przerwać strzelanie i powiadomić obsługę, taka osoba jest automatycznie usuwana z gry.
 13. Nie wolno demontować ani samemu regulować broni (wypożyczonej), w przypadku gdy sprzęt nie działa prawidłowo należy zgłosić się do obsługi terenu.
 14. Jeśli gracz, z własnej winy uszkodzi sprzęt (wypożyczony), na skutek niewłaściwego stosowania (rzucanie ,nieuważne bieganie), poniesie koszty związane z serwisem.
 15. Zawodnik, który chce zejść z pola gry z jakiegokolwiek powodu, np. (zacięcia się markera, chce uzupełnić kulki lub źle się poczuł) daje znać sędziemu i zachowuje się identycznie jak zawodnik wyeliminowany.
 16. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
 17. Uczestnik gry potwierdza znajomość powyższych przepisów oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 18. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
 19. własnej deklaracji o rezygnacji z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta,
 20. nie przestrzegania regulaminu gry,
 21. nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.
 22. Zdjęcie maski na wyznaczonym do gry terenie grozi całkowitą eliminacją z zabawy bez możliwości ponownego wejścia na teren gry.
 23. Przebywanie z markerem, bez zatyczki na lufie poza terenem gry (np. strefa bezpieczna,) jest zabronione; pierwsze upomnienie skutkuje pauzą na 1 rozgrywkę, kolejne upomnienie grozi eliminacją całkowitą z gry bez możliwości ponownego wejścia na teren.
 24. Za strzelanie poza polem gry (w tym w strefie bezpiecznej)grozi kara w wysokości 500 zł.
 25. Podczas zagrożenia pożarowego, bądź innego zdarzenia losowego, uczestnik zobowiązany jest przestrzegać poleceń organizatora.
 26. Nie wolno korzystać z kulek, które nie pochodzą bezpośrednio z opakowania producenta; wrzucenie do markera kulek leżących na ziemi grozi zepsuciem sprzętu.
 27. Sprzęt wydany jest czysty i w takim samym stanie należy go zwrócić po zabawie.
 28. Zabrania się rzucania oraz podpalania materiałów wybuchowych oraz pirotechniki na terenie bez wiedzy obsługi, oraz bez jej zgody.
 29. Nie wolno pod żadnym pozorem ładować butli HP z butli matki, bez obsługi terenu.
 30. Po każdej rozgrywce należy przetrzeć sprzęt oraz kombinezon ze „splatów”.
 31. Nie wolno przesuwać oraz demontować przeszkód.
 32. Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia lub życia gracza ani osób trzecich. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestniku zabawy. Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

Kontakt


Masz pytania? Zadzwoń teraz!

 

05-807 Podkowa Leśna
ul. Gołębia 42

www.paintpark.pl
e-mail: biuro@paintpark.pl

UWAGA!
Dla osób poniżej 16 roku życia: Oświadczenie dla osób niepełnoletnich

10 + 7 =

Paintpark - Paintball Podkowa Leśna

Paintpark – Paintball Podkowa Leśna

Milanowiecka 4
05-840 Brwinów